S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

NOVINKY

arr3Nová zásielka zdvihákov MMC4500MPotrebujete dvojstĺpový zdvihák do vašej dielne? Máme ich pre Vás skladom a dodanie je možné hneď. ... arr3Montáž zdviháku v Lábe ... arr3Naše montážeNaša montáž dvojstĺpového zdviháku v Sant Poltene, Rakúsko.     ... arr3Ďalší zdvihák slúživ Rakúsku ...

TOVAR V AKCII

naša cena 1 150,00 EUR
skladom
naša cena 1 480,00 EUR
skladom
naša cena 115,90 EUR
skladom

KONTAKTY

STARGOOD ORIGINAL s.r.o.
Černyševského 40-46
851 01 Bratislava
tel: +421 919 299 999
info@stargood.eu

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 760,00 EUR
skladom
naša cena 860,00 EUR
skladom
naša cena 1 280,00 EUR
skladom

fdfsdfsdfsd


OBCHODNÉ PODMIENKY
OBCHODNÉ PODMIENKY


OBCHODNÉ PODMIENKY PRE NÁKUP V NAŠOM ESHOPE

Spôsob objednávania:

 • objednaním prostredníctvom nášho eshopu na stránke www.stargood.eu
 • telefonicky na čísle 0919 299 999
 • zaslaním emailu s objednávkou na emailovú adresu info@stargood.eu

Po prijatí vašej objednávky Vám obratom zašleme potvrdzujúci email o prijatí objednávky.

Registrácia zákazníka:

Máte možnosť sa u nás zaregistrovať, vaše údaje nikomu neposkytujeme. Uživateľské meno a heslo si dobre zapamätajte. Výhodou registrácie je, že pri ďalšom nákupe nebudete musieť zadávať vaše údaje, budete môcť jednoducho kontrolovať priebeh vybavenia Vašej objednávky a v neposlednom rade tiež urýchlite spracovanie objednávky na našej strane.

Ochrana osobných údajov

Za účelom vybavenia vašej objednávky si musíme uložiť vaše osobné údaje. Poskytovanie je z vašej strany dobrovoľné. Kedykoľvek máte právo písomne tento súhlas odvolať.

Povinnosti predávajúceho:

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

 • Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 • Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
 • Tovar, ktorý bude kvalitné zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme:

 • Za poškodenie zásielky zavinené poštou, alebo kuriérskou službou.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 • Prípadné nedodanie tovaru, ktorému došlo vinou výrobcu(dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 • Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

Povinnosti zákazníka:

Kupujúci sa zaväzuje:

 • Objednaný tovar prevziať, skontrolavať neporušenosť obalov a v prípade akýchkolvek chýb nám tieto bezodkladne oznámiť.
 • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
 • V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné dorućenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Doprava SR

Objednaný tovar zasielame poštou, alebo kuriérskou spoločnosťou DPD. Ku každej objednávke prikladáme doklad o predaji, ktorý slúži zároveň ako dodací list.

Individuálny dovoz

V prípade objednávky dvojstĺpového zdviháku, alebo iného nadrozmerného tovaru, ktorý vzhľadom na svoje romery a hmotnosť nie je možné odoslať kurierom poskytujeme možnosť individuálneho dovozu našim nákladným automobilom. Za dovoz je účtovaný poplatok 0,2€/km bez DPH.

Rozvoz zdarma

Podmienky pre rozvoz zdarma tu

 

Platba


 • Tovar môžete uhradiť v hotovosti pri prevzatí tovaru.
 • Úhrada tovaru vopred prevodom ( profaktúra) .  Tovar môžete uhradiť vopred na základe proforma faktúry. Náš obchodník Vás bude kontaktovať ohľadom potvrdenia objednávky a následne Vám zašle proforma faktúru, ktorú uhradíte v prospech nášho bankového účtu. Akonáhle bude platba poukázaná v prospech účtu, odošlme Vám obejdnaný tovar a informujeme Vás o tom emailom.
 • Úhrada tovaru na dobierku. Tovar a poplatok za dobierku uhradíte kuriérovi v hotovosti pri doručení tovaru na Vašu dodaciu adresu.
 • Splátkový systém prostredníctvom spoločnosti Quattro.

Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte alebo kurierskej službe. Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruku si je možné uplatniť na emailovej adrese info@stargood.eu . Pri údržbe a používaní tovaru je potrebné riadiť sa návodom na použitie a údržbu.

Zánik záruky


 • poškodením tovaru pri preprave ( tieto škody je nutné riešiť s dopravcom pri prevzatí, všetky zásielky posielame poistené
 • mechanickým poškodením
 • neodbornou inštaláciou, neodborným uvedením do prevádzky, neodborným zaobchádzaním, obsluhou, či skladovaním
 • použitím, ktoré je v rozpore s návodom na použitie, alebo obvyklým spôsobom použitia
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré sú v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii
 • poškodením vonkajšími vplyvmi alebo živlami
 • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo opotrebením
 • porušením ochranných prečatí a nálepiek (ak na výrobku sú)
 • tovar poškodený zapojením odporujúcich príslušným normám

Ak bola reklamácia neoprávnená, servisné stredisko si nárokuje právo po odsúhlasení kupujúcim účtovať kupujúcemu náklady na lokalizáciu a opravu chyby. Kupujúci je povinný tieto náklady uhradiť v stanovenom termíne, najneskôr však do 14 dní od ukončenia reklamačného konania.

Reklamácie

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty alebo od kuriéra, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia ( roztrhnutý obal, deformácie, či iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprevzať, môže sa totiž stať, že prcovníci pošty poškodia zásielku nevhodnou manipuláciou. Na už také prija´te zásielky reklamácie nepríjimame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená a neprevzali ste ju, prosíme, aby ste nás o tom informovali emailom na info@stargood.eu . V tomto prípade Vám zašleme novú zásielku.

Postup pri reklamácii

po prevzatí tovaru si prezrite tovar a doklad o predaji. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvo emailu alebo telefonicky, najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak zistíte výrobné chyby je potrebné najprv tovar zaslať na vlastné náklady na našu adresu. K zásielke nezabudnte priložiť kópiu dokladu o predaji, ktorý sme vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručateľa. Tovar posielajte formou balíka. Pri zaslaní tovaru na dobierku nebude táto zásielka prevzatá. V prípade reklamácie určitého dielu (napríklad karburátora, štartéra ...) je potrebné poslť naspäť celý diel, nie iba určitú časť, v prípade rozobratia dielu nebude reklamácia uznaná.

Uvedomujeme si, že pri strojoch ako je napríklad dvojstĺpový zdvihák, nožnicový zdvihák, kompresory, pneuservisná technika , kde hmotnosť stroja presahuje 150 kg je problematické zasielať celý stroj na reklamačné konanie. Aby sme zabezpečili, ćo najskoršie riešenie reklamácie ponúkame niekoľko možností v závislosti na povahe problému.

 1. Pri problémoch, ktoré sa dajú jednoducho odstráni´t svojpomocne ( po konzultácii s našim technikom), posielame obratom náhradný diel kurierskou službou na adresu zákaznika. Poškodený diel je zákazník povinný na svoje náklady zaslať na adresu našej spoločnosti k overeniu príćiny závady. V prípade, ak tak neučiní má právo naša spoločnosť zákaznikovi fakturovať cenu náhradného dielu podľa platného cenníku.
 2. Pri komplikovanejších problémoch odporúčame výjazd našeho technika. Pri záručnej oprave je práca a náhradné diely zdarma. Platí sa cesta technika k zákazníkovi od sídla spoločnosti. cena dopravy je 0,25€/km.

Doba vybavenie reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom emailu, alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 5 pracovných dní od obdržaní reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom emailu, pokiaľ sa nedohodneme inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní kalendárnych dní odo začatia reklamačného konania. V prípadne neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Odstúpenie od zmluvy


Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ
V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:
Stargood original s.r.o.

Černyševského 46, 851 01 Bratislava

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia, kedy je predmetom kúpy zariadenie s nádržou na palivo, musí byť v okamžiku odovzdania tovaru kupujúcim nádrž prázdna. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).

Tovar je vrátený na náklady kupujúceho.

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.


MDNmMGUx