S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

PROFITOP BA s.r.o. , Černyševského 46, 851 01 Bratislava     predaj@stargood.eu   +421 919 299 999


OBCHODNÉ PODMIENKY
OBCHODNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE NÁKUP V NAŠOM ESHOPE

Spôsob objednávania:

objednaním prostredníctvom nášho eshopu na stránke www.stargood.eu

 • telefonicky na čísle 0919 299 999
 • zaslaním emailu s objednávkou na emailovú adresu predaj@stargood.eu

Po prijatí vašej objednávky Vám obratom zašleme potvrdzujúci email o prijatí objednávky.

Registrácia zákazníka:

Máte možnosť sa u nás zaregistrovať, vaše údaje nikomu neposkytujeme. Uživateľské meno a heslo si dobre zapamätajte. Výhodou registrácie je, že pri ďalšom nákupe nebudete musieť zadávať vaše údaje, budete môcť jednoducho kontrolovať priebeh vybavenia Vašej objednávky a v neposlednom rade tiež urýchlite spracovanie objednávky na našej strane.

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
 4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
 1. právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 2. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
 3. právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
 4. právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
 5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
 6. právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
 7. právo na prenosnosť osobných údajov,
 8. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
 1. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa., ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.
 2. Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727 / pricemania.sk so službou Hodnotenie obchodu, spoločnosť Pricemania s. r. o., so sídlom Karpatská 6, 811 05 Bratislava, IČO: 43860599, aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.
 3. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.
 4. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.
 5. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
 6. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.
 7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

 

 

 

Povinnosti predávajúceho:

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

 • Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 • Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
 • Tovar, ktorý bude kvalitné zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme:

 • Za poškodenie zásielky zavinené poštou, alebo kuriérskou službou.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 • Prípadné nedodanie tovaru, ktorému došlo vinou výrobcu(dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 • Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

Povinnosti zákazníka:

Kupujúci sa zaväzuje:

 • Objednaný tovar prevziať, skontrolavať neporušenosť obalov a v prípade akýchkolvek chýb nám tieto bezodkladne oznámiť.
 • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
 • V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné dorućenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Doprava SR

Objednaný tovar zasielame poštou, alebo kuriérskou spoločnosťou DHL a GEIS. Ku každej objednávke prikladáme doklad o predaji, ktorý slúži zároveň ako dodací list.

Individuálny dovoz

V prípade objednávky dvojstĺpového zdviháku, alebo iného nadrozmerného tovaru, ktorý vzhľadom na svoje romery a hmotnosť nie je možné odoslať kurierom poskytujeme možnosť individuálneho dovozu našim nákladným automobilom. Za dovoz je účtovaný poplatok 0,33€/km bez DPH.

Rozvoz zdarma

 Tovar rozvážame zvyčajne raz za 14 dní a tovar si môžte prevziať v týchto mestách:

1.Trasa - Bratislava, Trnava, Trenčín, Považská bystrica, Žilina, Martin, Ružomberok, Liptovský M Mikuláš, Poprad, Prešov, Košice

2.Trasa - Bratislava, Trnava, Nitra, Banská bystrica, Zvolen, Detva, Lučenec, Rimavská sobota, Rožňava, Košice

Zvyčajne poskytujeme túto službu pri nákupe nad 3000€.

 

 • Platba

 • Tovar môžete uhradiť v hotovosti pri prevzatí tovaru.
 • Úhrada tovaru vopred prevodom ( profaktúra) .  Tovar môžete uhradiť vopred na základe proforma faktúry. Náš obchodník Vás bude kontaktovať ohľadom potvrdenia objednávky a následne Vám zašle proforma faktúru, ktorú uhradíte v prospech nášho bankového účtu. Akonáhle bude platba poukázaná v prospech účtu, odošleme Vám objednaný tovar a informujeme Vás o tom emailom.
 • Úhrada tovaru na dobierku. Tovar a poplatok za dobierku uhradíte kuriérovi v hotovosti pri doručení tovaru na Vašu dodaciu adresu.
 • Splátkový systém prostredníctvom spoločnosti Quattro, Home Credit, Euroleasing a Grenke Leasing.

Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 

 1. na dodaný tovar vyplývajúca z obchodného zakonníka je 1 rok, (nákup tovaru podnikateľmi, ktorí kupujú tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti)
 2. na dodávaný tovar vyplývajúca z občianskeho zákonníka je 2roky.

Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte alebo kurierskej službe. Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruku si je možné uplatniť na emailovej adrese info@stargood.eu . Pri údržbe a používaní tovaru je potrebné riadiť sa návodom na použitie a údržbu.

Zánik záruky


 • poškodením tovaru pri preprave ( tieto škody je nutné riešiť s dopravcom pri prevzatí, všetky zásielky posielame poistené
 • mechanickým poškodením
 • neodbornou inštaláciou, neodborným uvedením do prevádzky, neodborným zaobchádzaním, obsluhou, či skladovaním
 • použitím, ktoré je v rozpore s návodom na použitie, alebo obvyklým spôsobom použitia
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré sú v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii
 • poškodením vonkajšími vplyvmi alebo živlami
 • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo opotrebením
 • porušením ochranných prečatí a nálepiek (ak na výrobku sú)
 • tovar poškodený zapojením odporujúcich príslušným normám

Ak bola reklamácia neoprávnená, servisné stredisko si nárokuje právo po odsúhlasení kupujúcim účtovať kupujúcemu náklady na lokalizáciu a opravu chyby. Kupujúci je povinný tieto náklady uhradiť v stanovenom termíne, najneskôr však do 14 dní od ukončenia reklamačného konania.

Reklamácie

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty alebo od kuriéra, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia ( roztrhnutý obal, deformácie, či iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprevziať, môže sa totiž stať, že pracovníci kurierskej služby poškodia zásielku nevhodnou manipuláciou. Na už také prijaté zásielky reklamácie nepríjimame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená a neprevzali ste ju, prosíme, aby ste nás o tom informovali emailom na info@stargood.eu . V tomto prípade Vám zašleme novú zásielku.

Postup pri reklamácii

po prevzatí tovaru si prezrite tovar a doklad o predaji. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvo emailu alebo telefonicky, najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak zistíte výrobné chyby je potrebné najprv tovar zaslať na vlastné náklady na našu adresu. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu dokladu o predaji, ktorý sme vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručateľa. Tovar posielajte formou balíka. Pri zaslaní tovaru na dobierku nebude táto zásielka prevzatá. V prípade reklamácie určitého dielu (napríklad karburátora, štartéra ...) je potrebné poslať naspäť celý diel, nie iba určitú časť, v prípade rozobratia dielu nebude reklamácia uznaná. Všetky opravy v záručnej aj pozárućnej lehote sa vykonávajú v sídle centrály spoločnosti PROFITOP BA s.r.o., Černyševského 46, 851 01 Bratislava.

Uvedomujeme si, že pri strojoch ako je napríklad dvojstĺpový zdvihák, nožnicový zdvihák, kompresory, pneuservisná technika , kde hmotnosť stroja presahuje 150 kg je problematické zasielať celý stroj na reklamačné konanie. Aby sme zabezpečili, čo najskoršie riešenie reklamácie ponúkame niekoľko možností v závislosti na povahe problému.

 1. Pri problémoch, ktoré sa dajú jednoducho odstrániť svojpomocne ( po konzultácii s našim technikom), posielame obratom náhradný diel kurierskou službou na adresu zákazníka. Poškodený diel je zákazník povinný na svoje náklady zaslať na adresu našej spoločnosti k overeniu príćiny závady. V prípade, ak tak neučiní má právo naša spoločnosť zákaznikovi fakturovať cenu náhradného dielu podľa platného cenníku.
 2. Pri komplikovanejších problémoch odporúčame výjazd našeho technika. Pri záručnej oprave je práca a náhradné diely zdarma. Platí sa cesta technika k zákazníkovi od sídla spoločnosti. Cena dopravy je 0,5€/km s DPH. Úhrada cestovných nákladov sa účtuje priamo pri oprave u klienta v hotovosti. Minimálna sadzba je 20€ bez DPH.
 3. Zabezpečíme zvoz cargo kuriérom do sídla našej spoločnosti. Klient po oprave uhradí náklady na prepravu od neho na našu adresu. 

 

Doba vybavenie reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom emailu, alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 5 pracovných dní od obdržaní reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom emailu, pokiaľ sa nedohodneme inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní kalendárnych dní odo začatia reklamačného konania. V prípadne neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Odstúpenie od zmluvy


Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ
V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:
PROFITOP BA s.r.o.

Černyševského 46, 851 01 Bratislava

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia, kedy je predmetom kúpy zariadenie s nádržou na palivo, musí byť v okamžiku odovzdania tovaru kupujúcim nádrž prázdna. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).

Tovar je vrátený na náklady kupujúceho.

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky platné od 25.5.2018

 

 

 


Vytvorené systémom www.webareal.sk

OTczZGU3Y